top of page

כתיבה בזרם התודעה

אני משתמשת המון בכתיבה לריפוי ואני מאוד אוהבת את זה.

התחלתי להשתמש בכלי הזה כבר כילדה שכותבת יומן. לפני 4 שנים קראתי את דרך האומן ושם נחשפתי לכתיבה אינטואטיבית וזאת הייתה פריצת דרך מבחינתי. התחלתי לקבל הרבה יותר מהכתיבה.

מה זה כתיבה בזרם התודעה?

בכתיבה ניתן לראש לרוץ חופשי, עם מינימום מגבלות במשך זמן ארוך. כך עולים דברים שהם מתחת לפני השטח ולרוב מודחקים או נסתרים מהמודעות שלנו.

זה נותן פריקה רגשית (שזה דבר מאוד חשוב לבריאות נפשית ופיזית). כמו ניקוי של חדרי הנפש - מסתכלים מה יש שם, מנערים את האבק, נפרדים ממה שכבר מיותר. חלק מהדברים יעזבו אותנו רק כי נתנו להם מקום. רשימת הדברים שאנחנו צריכים לעשות תטריד אותנו פחות אחרי שכתבנו אותה, הפחדים שלנו יראו פחות מפחידים, הכעס קיבל פורקן וכו'.

זה מעלה למודעות את איך הראש שלנו עובד - איזה מחשבות חוזרות אצלנו, איך הראש עובר מדבר לדבר, מה הפחדים שלנו, מה אנחנו באמת חושבים, באיזה מילים אנחנו משתמשים, מה תוקע אותנו? משהו בין מדיטציה לטיפול פסיכולוגי.

זה לוקח אותנו לחלקים הלא מודעים שלנו. כי אחרי שכותבים בעיקביות שלושה עמודים ויותר כל יום כבר אמרנו את כל מה שיש לנו להגיד ואז אנחנו מגיעים לרובד שמתחת לפני השטח.

זה עוזר לנו להגיע לרעיונות חדשים או לכוח של יצירה לצמוח.

איך עושים את זה?

יש כמה כללים שעוזרים לנו להגיע למקום הזה:

1. יש למלא מינימום של שלושה עמודים.

2. כתיבה מהירה בלי עצירות לניסוח ומחשבה. הכתב לא צריך להיות ברור או קריא. מה שיוצא זה טוב. אם אין מה לכתוב פתאום, ממשיכים לכתוב שאין מה לכתוב או מה אתם רואים מולכם או כל דבר.

3. כללי דיקדוק, ניסוח, איות לא חשובים פה.

4. אנו כותבים על דפים שמיועדים לזריקה ולא ביומן מסודר. חייבים לזרוק אח"כ. זה מאוד משחרר אותנו מניסוחים, מאיך זה נראה וכו'.

5. לא לעדן את המחשבות - לכתוב אותן כמו שהן בלי צנזורה מתוך כנות ויושר עצמי.

6. לא לשמור על רצף הגיוני - אם יש מחשבה חדשה באמצע - לכתוב אותה.

7. התמדה. יש פה אפקט מצטבר. לכן התחייבו לחודש של כתיבה מידי יום בזמן קבוע.

8. מחשבות חיוביות ושליליות - אם אתם רואים שהדפים מתמלאים במחשבות שליליות, יש מקום לתת מקום גם למה טוב בחיים, על מה אתם מודים, איך הייתם רוצים שהדברים יהיו. מעין פתח לתקווה.

bottom of page