anger pic.jpg

מה לעשות, לפעמים אנחנו מגיעים לקצוות שלנו, אומרים דברים שלא התכוונו, מתפרצים, כועסים...

אני חושבת שאין הורה שלא מכיר את זה. 

אנחנו מרגישים על זה אשמה ומלקים את עצמינו. אם רק היינו יודעים איך לא לכעוס...

בהדרכה הזאת תקבלו הצצה למאחורי הקלעים של הכעס - למה הוא מגיע, ואיך אפשר להענות לצרכים העמוקים שמסתתרים מתחתיו. 

ככל שאנחנו לומדים לעבוד איתו ולא נגדו, נראה פחות התפרצויות ויותר הקשבה.

לקבלת ההדרכה למייל, מלאו את הכתובת שלכם.

באהבה,

גילה.